Solar-BB

Fotowoltaika - dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Dlatego ma wiele zalet:

 • Minimalny koszt eksploatacji
 • Powszechna dostępność
 • Brak negatywnych konsekwencji dla środowiska
 • W instalacjach przydomowych oznacza ona zmniejszone
  uzależnienie od dostawców energii.

Jak to działa?

Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej jest ogniwo fotowoltaiczne. Jest to półprzewodnik składający się z 2 warstw przedzielonych zaporą (złącze p-n). W jednej warstwie (warstwa n) jest nadmiar, a w drugiej niedobór (warstwa p) elektronów. Kiedy do ogniwa doprowadzimy niewielką ilość energii słonecznej (fotony) w miejscu złącza półprzewodników powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, które są rozdzielane przez pole elektryczne. Rozdzielenie ładunków powoduje powstania napięcia w ogniwie.

Potencjał energetyczny słońca

Docierającej energii słonecznej jest dwukrotnie więcej niż energii możliwej do wytworzenia ze wszystkich dostępnych paliw kopanych. W każdej chwili moc energii docierającej jest o 8000 razy większa od mocy zużywanej na całym świecie. Docierające do Ziemi moc promieniowania słonecznego to 170 000 000GW, przy czym ludzkość na dzień dzisiejszy zużywa energii o mocy 13500 GW. Mapa nasłonecznienia w Polsce.

Systemy fotowoltaiczne

System fotowoltaiczny to instalacja wyposażona w niezbędne urządzenia umożliwiającą wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne dzielimy na:

Kliknij, aby rozwinąć

On-Grid

Systemy on-grid ,jest systemem komercyjnym. W systemie tym odsprzedajemy energię do sieci energetycznej, Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest nie jest magazynowana w akumulatorach., lecz bezpośrednio dostarczana do sieci

Składowe systemu:

 • panele PV,
 • falownik (inwerter) – to urządzenie elektroniczne sterujące pracą systemu fotowoltaicznego,
 • liczniki prądu – służą do nalicza prądu oddawanego do sieci i pobieranego z sieci,
 • przewody elektryczne – łączą wszystkie komponenty systemu

Off-Grid

Systemy off-grid (zwane również systemami wyspowymi lub samodzielnymi) to systemy fotowoltaiczne niepodłączone do sieci. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach.

Składowe systemu:

 • panele PV,
 • falownik (inwerter) – to urządzenie elektroniczne sterujące pracą systemu fotowoltaicznego,
 • regulator ładowania – służy do ładowania akumulatorów odpowiednim napięciem, dodatkowo zapobiega całkowitemu rozładowaniu akmulatorów.
 • akumulator – służy do magazynowania prądu z modułów fotowoltaicznych,
 • przewody elektryczne – łączą wszystkie komponenty systemu

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dyrektywy unijne w temacie ustawy o OZE zobowiązuje nasz kraj do trzech głównych celów

 • zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
 • zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z odnawialnych żródeł energii
 • racjonalne wykorzystanie oraz ograniczenie zużycia energii

Dlatego ustawa OZE ,która już niebawem ma wejść w życie w naszym kraju przynosi wiele korzyści dla inwestorów, gospodarstw domowych, gwarantowana taryfa (cena) za odkup energii, tzw feed-in tariffs obowiązek odkupu energii wytworzonej 15-letnim programem wsparcia, brak opłat za otrzymanie koncesji w przypadku mikroinstalacji, brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w celu oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci.

Pobierz ustawę